Průvodce moderní architekturou - Česká Republika
Praha - nejlepší stavby 2010-dnes

Secese -  Kubismus -  Funkcionalismus -  1900-1949 -  1950-1999 -  2000-2009 -  2010-dnes 


Zobrazuji 1 - 21 z 21 nalezených záznamů


Luxusní bydlení v přírodě
Česká republika, Stará Boleslav - Káraný, CZ,
mapa

Architekt: Master Design Architekti,
Dokončení stavby: 2014
    Parcela pro dům se nachází v okrajové a málo zastavěné části obce a má tvar zalomeného obdélníku. Ze severozápadu je parcela lemována borovicovým lesem, čímž vytváří krásné prostředí lesa a klidu. Dům samotný je navržen tak, že do jisté míry kopíruje tvar parcely a je přisazen ke straně, která přiléhá k sousedům a komunikaci. Díky tomu se do maximální míry otevřela zahrada, která má díky vlastnímu zalomení domu i částečné krytí - tvoří polouzavřený prostor. Hmotově je dům dělen na

Bytové domy Na Vackově
Na Vackově, Praha, CZ,
mapa

Architekt: UNIT architekti,
Dokončení stavby: 2012
    Obytný soubor Na Vackově představuje realizaci vzniklou na základě dlouhodobého výzkumu obytného prostředí. Projekt reprezentuje kompaktní městskou zástavbu s atraktivními sdílenými prostory a snaží se tak ukázat možnou cestu pro budoucí město jako životaschopnou alternativu k přetrvávajícím suburbanizačním trendům....
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům v Hostivaři
K Obecním hájovnám 28, Praha 15, CZ,
mapa

Architekt: Karel Kadeřábek, Oldřich Wachtl,
Dokončení stavby: 2012
    Jednoduchý rodinný dům svým řešením reaguje na poměrně omezující podmínky pozemku a mění jeho negativa na pozitiva. Pozemek je malý, úzký a výrazně svažitý. Horní hranou sousedí s rušnou komunikací a dole na pozemek navazuje potok a za ním les. Dům byl tedy navržen třípodlažní podélný s osou pozemku, uzavřený k sousedovi a do ulice a výrazně otevřený směrem k lesu....
více (www.archindex.cz ...)

BB Centrum - budova G
Michelská 58, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Ateliér 8000,
Dokončení stavby: 2013
    Objekt G michelského BB Centra je novostavbou administrativní budovy s komerčním parterem, v nadzemních podlažích jsou kancelářské plochy pronajímány jednotlivým uživatelům, v přízemí podél Michelské ulice jsou umístěny obchody a restaurace, parkování je ve třech podzemních podlažích, příjezd do garáží je po rampě z Baarovy ulice. Uliční průčelí domu tvoří třípodlažní hmota je navýšená o dvě patra (jedno kancelářské, jedno technické) ustupující do dvora. Kopíruje tak postupné zvyšování...
více (www.archiweb.cz/build...)

Bytové domy Jeseniova
Jeseniova 2863/50, Praha, CZ,
mapa

Architekt: UNIT architekti,
Dokončení stavby: 2011
    Skupina 4 bytových domů bezprostředně sousedících s parkem Parukářka. Jednotlivé domy jsou navzájem propojeny podzemními garážemi, nad terénem jsou však domy různorodě tvarovány do 4 samostatných objemů rozmístěných okolo společného vnitřního dvora. Cílem je nechat celý areál vyznít jako jednotnou kompozici, přitom však umožnit jednotlivým sekcím autonomní tvarování dle momentální potřeby natočení ke světlu, slunci a výhledu....
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům v Letech
V Loužích 43, Lety u Dobřichovic, CZ,
mapa

Architekt: Stempel & Tesař architekti,
Dokončení stavby: 2011
    Tento rodinný dům je příkladem, že i na komplikovaném a zdánlivě nezastavitelném pozemku lze postavit kvalitní, zajímavý a také zcela originální dům. Na pozemku širokém pouhých devět metrů, navíc v pásmu protipovodňové ochrany u řeky Berounky, vznikl elegantní dlouhý dům s obytnou částí v prvním patře a s překrásným výhledem na Berounku....
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům Kunratice
Úhlavská 35, Praha, CZ,
mapa

Architekt: David Kraus,
Dokončení stavby: 2011
    Dům ve stávající vilové čtvrti v Kunraticích v Praze. Zahrada sice jižní, ale do ulice. Jak zajistit soukromí i slunce zároveň ? Architekt navrhuje diagonální ustupující systém dispozic, který umožňuje jižní zahradu se světlem po celý den s obytnou terasou a místnostmi řazenými podél šikmé osy domu. Architektura vznikla sama - tímto principem. Samotná forma postačuje a umožňuje použití už jen jednoduchých materiálů – bílé omítky, hliníkových oken a betonových venkovních teras. Fasáda n...
více (www.archindex.cz ...)

Longin Business Center - interiér
Na Rybníčku 5, Praha, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2013
    Interiér vstupních prostor budovy. Návrh komplexně řeší prostory od vchodu do budovy, kde je umístěna recepce a přilehlé atrium, přes koridory komunikací až ke vstupům do výtahů směřujícím do dalších pater budovy. Hlavním výtvarným prvkem vstupní části je předsazená perforovaná stěna z corianu sjednocující prostor recepce a atria. Mřížoví perforované stěny je podbarveno nasvícenou grafickou tapetou navrženou na míru konceptu. Navazující části interiéru jsou řešené na principu působiv...
více (www.archindex.cz ...)

Rezidence Pod Bertramkou
U Vojanky 740/3, Praha, CZ,
mapa

Architekt: adámekmalýarchitekti,
Dokončení stavby: 2012
    Dvojice domů na úzkém a dlouhém pozemku. Spodní terasový objekt logicky reaguje na prudší svah v dolní části pozemku a jakoby se šplhá po svahu nahoru. Dolní hmota spodního domu navazuje na domovní (uliční) čáru. Horní objekt již není terasový a má v posledním svém podlaží jen ustupující terasy. Na fasádách domů je použita obkladová cihla. U spodního domu je z poloviny použitá speciální plechová fasáda z velkoformátových kazet s kruhovými otvory.

KIT Digital
Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2011
    Firemní prostory mezinárodní společnosti KIT Digital, působící v oblasti digitálních médií, vybudované v novostavbě Office Centra Kavčí Hory. Srdcem návrhu je "HUB" - kreativní, uvolněný sociální prostor na hraní a společné setkávání, umístěný uprostřed dispozice, který navzájem propojuje převážně velkoprostorové kancelářské provozy, rozbíhajících se směrem od hubu do různých stran. ...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům RD3
Na Ročkově 3, Kolovraty, Praha, CZ,
mapa

Architekt: BY architects,
Dokončení stavby: 2013
    Novostavba rodinného domu. Vzhledem k malé velikosti parcely je dům navržen jako dvoupodlažní. Horní patro, ve kterém se nacházejí ložnice, je vysunuto nad terén a opírá se o dvě ocelové nožky. Štít sedlové střechy se tak, se svým archetypálním tvarem, vznáší směrem ke komunikaci. Zastřešuje vstup a parkovací stání a především přirozeně doplňuje uliční frontu....
více (www.archiweb.cz/build...)

Restaurace a vinotéka Redpif
U Dobřenských 1, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2010
    K přírodním vínům, které se v této restauraci prodávají, si musíte najít cestu - teprve pak je možno je skutečně vychutnat. Stejně uvažuje i autor o interiéru takto zaměřené restaurace - nejvíce úsilí jsme věnovali tomu, aby naše práce nebyla na první pohled vidět. Náš interiér má být pozadím, které umožňuje si užít tady a teď dobré víno a jídlo. Interiér určují řemeslně zpracované materiály, které se váží k vinařství - dubové dřevo na podlahu a barový pult a pruty betonářské výztuže ...
více (www.archindex.cz ...)

BBC Filadelfie
Želetavská 1525/1, Praha, CZ,
mapa

Architekt: DaM,
Dokončení stavby: 2010
    Novostavba administrativní budovy. Půdorys ve tvaru kříže diagonálně orientovaný na přiléhající komunikace umožnil udržet volný prostor v bezprostředním okolí a dům koncipovat jako solitér. Budova je umístěná bez podstavce na travnatou plochu, která je součástí přiléhajícího parku. ...
více (www.dam.cz/archiv.php...)

Main Point Karlín
Rohanské nábřeží, Praha, CZ,
mapa

Architekt: DaM,
Dokončení stavby: 2011
    Novostavba administrativní budovy na exponované trojúhelníkové parcele. Zakřivená fasáda budovy, jakýsi „pás“, zaobalující 3. – 10. np – je výrazně plasticky tvarována vertikálními pilastry a zároveň je po celém obvodě prosklená. Fasáda tím získává hloubku a zajímavý proměnlivý vzhled při pohledu zvenčí (jasně se odlišující od unifikovaných plochých prosklených fasád), a zárověň při pohledu zevnitř nabízí díky francouzským oknům unikátní výhledy na Prahu. ...
více (www.archindex.cz ...)

Bytový dům Nad Vinohradem
Nad Vinohradem, Praha, CZ,
mapa

Architekt: adámekmalýarchitekti,
Dokončení stavby: 2011
    Hlavní objem domu tvoří dvě základní hmoty, spodní a horní. Čtyři bytová podlaží jsou ve spodní hmotě, která vytváří základ a hlavní dojem z budovy. Ustoupení na levé straně reaguje na terénní podmínky a ukazuje směr svahu. Horní ustoupenou hmotu tvoří jeden velký mezonetový byt s terasami a vnitřním atriem, které prosvětluje vnitřní prostory bytu. Aby byla horní hmota co nejvíce odlehčená, je maximálně prosklená. Materiály použité na fasádě jsou štukové omítky, opukový kámen a plech...
více (www.archindex.cz ...)

La Vallée
Dubová, Tuchoměřice, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2010
    Skupina samostatných rodinných domů, které svou hmotou a velikostí zachovávají venkovský ráz obce. Tvarově vychází z archetypální představy domu se sedlovou střechou, který je proveden v “moderních” materiálech s novou současnou dispozicí. Celkové řešení je objemově čisté a jednoduché. Každý z domů je trochu originál, který však drží celkový koncept areálu a materiálů. Jednoduchý tvar "stodoly" reprezentuje klasický vesnický dům v moderním kontextu....
více (www.archindex.cz ...)

Rezidence Švédská
Švédská 6, Praha, CZ,
mapa

Architekt: DaM,
Dokončení stavby: 2011
    Pozemek na jižním svahu Strahovského kopce s příměstským viladomem dostatečně odstoupeným od hlavní komunikace, to byly charakteristické znaky místa pro vytvoření areálu s luxusními byty. Návrh koncipovali architekti tak, aby hlavní objemy nové části bytového komplexu byly z důležitých pohledů kryty stávajícím bytovým domem. Zpevněné plochy jsou minimalizovány a naopak zdůrazněny jsou plochy zeleně, které jsou využívány jako zahrady k jednotlivým bytům....
více (www.archindex.cz ...)

Dva rodinné domy v Popovičkách
Na Stádlech, Popovičky, CZ,
mapa

Architekt: Stempel & Tesař architekti,
Dokončení stavby: 2010
    Dva samostatně stojící rodinné domky jednoduchého, poměrně minimalizovaného archetypálního objemu. V každém z nich je navržena komfortní dispozice pro čtyřčlennou rodinu. V exteriéru zaujmou domky břidlicovou střešní krytinou a příjemnými materiály na fasádách. První domek je obložen dřevem, druhý má obezdívkou z režného zdiva....
více (www.archindex.cz ...)

Vila Klánovice
Obědovická, Praha, CZ,
mapa

Architekt: ARK Janoušek Pavel,
Dokončení stavby: 2010
    Na rovinaté parcele na samém okraji vilové čtvrti je realizována stavba rodinného domu o dvou podlažích tvořených nestejnoměrnými kubickými hmotami. Základní koncepce hmotová, provozní i výtvarná vychází z velmi jasného a promyšleného zadání stavebníků. Požadavek na prolínání prostor obytné části s kuchyňským koutem, jídelnou a prostorným obývacím pokojem se zajímavými průhledy až do exteriéru na přilehlé venkovní terasy je splněn pomocí dispozice nepravidelného tvaru T. ...
více (www.archindex.cz ...)

Bytový dům s tělocvičnou
Lodecká 1, Praha, CZ,
mapa

Architekt: DaM, Petr Burian,
Dokončení stavby: 2011
    Celkový koncept návrhu budovy je postaven na principu stavebnice z prostorových jednotek. Přítomností sálu tělocvičny diktovaná poloha vertikální komunikace předurčuje typ dispozice s otevřenou horizontální chodbou. Mezi jednotlivé vrstvy patrových desek jsou vkládány "objemy" odpovídající svou velikostí bytovým jednotkám. Tam, kde je třeba objem hmoty zředit, podřídit se sousedním objektům, poskytnout více světla, vzduchu, vytvořit netradiční otevřený prostor pro vzájemný kontakt obyv...
více (www.archindex.cz ...)

Budova ČVUT
Kolejní, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Alena Šrámková,
Dokončení stavby: 2010
    Nová budova Českého vysokého učení technického pro vysokoškolskou výuku různých technických oborů sestává z hlavní hmoty půdorysného tvaru L velikosti asi 70/70 m, z níž vybíhají 3 kvádry poslucháren. Budova má 8 nadzemních a 3 podzemní podlaží s garážemi. Jednotlivé nadzemní podlaží jsou vertikálně propojena třemi atrii, která probíhají všemi podlažími a jsou shora prosvětlena prosklenou střechou. V typckém podlaží je 10 ateliérů, 4 učebny s audiovizuálním vybavením, 2 zasedacími míst...
více (www.archiweb.cz/build...)

Přidat stavbu


NOVÉ ZPRÁVY

Dřevěná stavba roku 2023 Prohlédněte si vítěze a finalisty soutěže Dřevěná stavba roku 2023.

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 1400
Za měsíc: 28551


Návštěv dnes: 2373320


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017