Průvodce moderní architekturou - Česká Republika4A architekti

Zobrazuji 1 - 17 z 17 nalezených záznamů


D8 European park
Kozomín 501, Kozomín, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2007
    Distribuční centrum. Budovy jsou navržené jako kvádry – jednopodlažní, nepodsklepené s min. světlou výškou 9,5 metru. Vnější vzhled objektů je geometricky jednoduchý, výrazovým prvkem je členění prostřednictvím vjezdových bran a obkladové, sendvičové fasádní konstrukce. Prosvětlení a odvětrání skladových prostor bude pomocí střešních světlíků....
více (www.archindex.cz ...)

Rekonstrukce zámku
Zámecká 1, Jirny, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2008
    Projekt pracuje s navrácením původní obytné funkce do zámeckého objektu, který bude kromě toho využíván také pro reprezentační a výstavní účely. Nedílnou součástí projektu bylo vyřešení hlavních a vedlejších vstupů do objektu a umístění parkovacích stání, dispoziční rozvržení jednotlivých funkcí, vyřešení vertikálních komunikací a jejich návaznosti od suterénu po nadzemní patra a architektonické začlenění nových prvků do stávajícího areálu zámku. ...
více (www.archindex.cz ...)

Nákupní centrum Bondy
Třída Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2007
    Bondy centrum situované na hranici historického jádra Mladé Boleslavi představuje typicky vnitroměstské obchodně zábavní centrum, městskou nákupní galerii těžící ze své výhodné polohy podél frekventované komunikace, na spojnici autobusového a vlakového nádraží a zároveň při vstupu do areálu Škody Auto, jímž ve špičkách projde až 6700 lidí za hodinu. Přístupová komunikace do areálu Škodovky sousedící na severní straně s objektem Bondy centra se navíc do budoucna změní ze stávají...
více (www.archindex.cz ...)

Longin Business Center - interiér
Na Rybníčku 5, Praha, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2013
    Interiér vstupních prostor budovy. Návrh komplexně řeší prostory od vchodu do budovy, kde je umístěna recepce a přilehlé atrium, přes koridory komunikací až ke vstupům do výtahů směřujícím do dalších pater budovy. Hlavním výtvarným prvkem vstupní části je předsazená perforovaná stěna z corianu sjednocující prostor recepce a atria. Mřížoví perforované stěny je podbarveno nasvícenou grafickou tapetou navrženou na míru konceptu. Navazující části interiéru jsou řešené na principu působiv...
více (www.archindex.cz ...)

ECM - interiér
Praha, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2008
    Interiér kanceláří vedení společnosti. Hlavní myšlenkou prostorového řešení interiéru ředitelského patra ECM je docílit vzdušný otevřený prostor s využitím průhledů na okolní panorama Prahy. Panoramata se tak stávají součástí interiéru, jako jakési vzácné obrazy. Tuto ideu se architekti snaží podpořit také užitím moderních „lehkých“ materiálů, jako jsou sklo, lesklé barevné epoxydované stěrky podlah doplněné o střídmé použití vzácných dřevin k obkladu některých prvků interiéru....
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům Roztoky
Sedláčkova 444, Roztoky, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2009
    Rekonstrukce a rozšíření samostatně stojícího rodinného domu v klidné části města. Z původního domu byly zachovány pouze nosné konstrukce, původní otvory ve fasádě byly zazděny a nahrazeny novými, původní objem byl na jednu stranu domu rozšířen a zvýšen o jedno podlaží. Hlavním motivem návrhu se stala prosklená jižní fasáda, propojující dům se zahradou....
více (www.archindex.cz ...)

KIT Digital
Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2011
    Firemní prostory mezinárodní společnosti KIT Digital, působící v oblasti digitálních médií, vybudované v novostavbě Office Centra Kavčí Hory. Srdcem návrhu je "HUB" - kreativní, uvolněný sociální prostor na hraní a společné setkávání, umístěný uprostřed dispozice, který navzájem propojuje převážně velkoprostorové kancelářské provozy, rozbíhajících se směrem od hubu do různých stran. ...
více (www.archindex.cz ...)

Sacre Coeur
Švédská, Praha 5, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2009
    Novostavba bytového domu ve velmi exponované poloze na koncové rohové parcele ve svahu s převýšením přibližně 15m. Stavba zahrnuje 103 bytů velikostí od 1+kk až do 5+kk a společné podzemní garáže....
více (www.archindex.cz ...)

Rekonstrukce a dostavba BCB Pilsen
Anglické nábřeží 1, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2004
    Přestavba budovy postavené v sedmdesátých letech 20. století podle návrhu architekta Jana Zikmunda jako hlavní sídlo firmy Hutní Projekt Plzeň. Původní fasáda byla nahrazena celoproskleným rastrovaným obvodovým plášťěm umožňujícím působivé výhledy do atraktivního okolí. Přestavbou prošly všechny vnitřní prostory budovy. Nově byly také upraveny vstupní části budovy - recepce, kavárna a obchodní prostory, které jsou nyní volně přístupné veřejnosti. ...
více (www.archindex.cz ...)

Běžecká
Běžecká, Praha 6, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2005
    Novostavba obytného domu s kancelářemi na pásu volného pozemku mezi téninkovým okruhem Rošického stadionu a Běžeckou ulicí. Horizontální hmota se západovýchodní orientací je rozdělena únikovými schodišti na tři části. V ulici je ležatost domu podtržena lodžiemi, balkony a terasami s převýšenými okny, které navozují, stejně jako komunikační pavlače obrácené na stadion, pocit pohybu po jeho tribuně....
více (www.archindex.cz ...)

Pod Děvínem
Pod Děvínem 3209/22, Praha 5, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2005
    Novostavba rodinného domu s dvěma byty. Pro co největší využití stísněného prostoru kopíruje dům lichoběžníkový tvar pozemku. K jihu se otevírá velkoryse prosklenou fasádou s lamelovým slunolamem, který je možné úplně uzavřít nebo naopak nechat celou stěnu průhlednou a dát nahlédnout do vnitřního království. Z ulice je čitelná fasáda s úzkým oknem z kuchyně, prosklený vstupní prostor a garáž. Severní a východní fasáda jsou přisazeny k hranici pozemku....
více (www.archindex.cz ...)

Botanica
Pekařská, Praha 13, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2004
    Skupina dvaceti rodinných řadových domů nedaleko stanice metra Nové Butovice. Celé řešené území má lichoběžníkový tvar s podélnou osou zhruba orientovanou ve směru východ západ. Pozemky jsou rozděleny do dvou řad, přičemž horní i dolní řadu tvoří deset domů. Domy v horní řadě se jak dispozičním, tak i objemovým řešením odlišují od domů v řadě dolní. Architektonické řešení je postaveno na kontrastu vystupujících a ustupujících objemů jednotlivých dvou základních částí každého z domů....
více (www.archindex.cz ...)

K Zahrádkám
K Zahrádkám, Praha, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2004
    Novostavba rodinného domu. Čistá forma kvádrů nepravidelně vybraná velkoryse prosklenými rohovými okny, režné zdivo, pevné prosklení na vnější úrovni fasády v kombinaci s lesklými černými klapkami jsou podstatné prvky této realizace. Vnitřní struktura domu je definována centrálním schodištěm, kolem kterého jsou umístěné obytné místnosti. V přízemí se nachází zádveří, koupelna, obývací pokoj, kuchyně, pracovna , prádelna. V patře jsou umístěny 4 ložnice, šatna, koupelna....
více (www.archindex.cz ...)

E-gate
Evropská 2690/17, Praha 6, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2007
    Novostavba administrativního centra s obchody v parteru. Budova s nosnou konstrukcí ze železobetonového skeletu s modulem 7,5 x 7,5 m, kerý je v úrovni 3.-5. NP po obvodu rozšířen plechobetonovými stropy nesenými soustavou třípatrových ocelových příhradových nosníků, které vytvářejí i desetimetrovou konzolu rizalitu směrem k Evropské ulici. Objekt má jasně rastrovanou transparentní fasádu, v níž se zrcadlící okolí stavby....
více (www.archindex.cz ...)

La Vallée
Dubová, Tuchoměřice, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2010
    Skupina samostatných rodinných domů, které svou hmotou a velikostí zachovávají venkovský ráz obce. Tvarově vychází z archetypální představy domu se sedlovou střechou, který je proveden v “moderních” materiálech s novou současnou dispozicí. Celkové řešení je objemově čisté a jednoduché. Každý z domů je trochu originál, který však drží celkový koncept areálu a materiálů. Jednoduchý tvar "stodoly" reprezentuje klasický vesnický dům v moderním kontextu....
více (www.archindex.cz ...)

Vila LB
Strmá, Dobřichovice, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2004
    Rekonstrukce a dostavba rodinné vily. Hlavní navržené úpravy objektu se týkají vnitřních dispozic a doplnění skleněné přístavby na terase ve druhém nadzemním podlaží. Novým prostorovým konceptem přízemí je volně plynoucí dispozice obytné části s pracovnou, jídelnou, kuchyní a knihovnou. Do stávajících půlkruhových přístaveb vkládají autoři přestavby kruhové objekty knihovny a kuchyně se sníženou podlahou. V centrální části je umístěno přímé otevřené schodiště, které tvoří novou komu...
více (www.archindex.cz ...)

Strahov Monastery Hotel
Strahovské nádvoří, Praha 1, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2006
    Rekonstrukce národní kulturní památky. Historická budova byla vystavěna jako součást areálu premonstrátského kláštera pravděpodobně na počátku 17. století, ale její vnější vzhled pochází z výrazné přestavby 3. čtvrtiny 18. století. Na Dietzlerově historickém obrazu z 18. století zobrazujícím poměrně přesný pohled na Strahov od jihovýchodu, je budova zachycena již v dnešním rozsahu, jako patrová stavba opatřená sedlovou střechou s trojúhelným štítem na straně. Stavba je na tomto poh...
více (www.archindex.cz ...)

NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 203
Za měsíc: 27354


Návštěv dnes: 20910932212105


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017